Försäkringskassan lagar och regler

Lagar och regler – Försäkringskassan

14 sep. 2022 — Här kan du läsa mer om lagar och regler, bestämmelser och allmänna råd som på olika sätt styr eller stödjer Försäkringskassans verksamhet.

Här kan du läsa mer om lagar och regler, bestämmelser och allmänna råd som på olika sätt styr eller stödjer Försäkringskassans verksamhet.

Lag och rätt – Försäkringskassan

Om de lagar och regler som styr vår verksamhet. Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen är en garanti för öppenhet och därför är den en viktig …

Här beskrivs några av de regler och lagar som vår statliga myndighetsutövning utgår från

Dina rättigheter och skyldigheter – Försäkringskassan

Här kan du läsa mer om de lagar och regler som styr vårt arbete, vad du kan har rätt till och vad du själv måste göra när du får pengar från oss.

Försäkringskassan, liksom alla svenska myndigheter, är skyldig att se till att dina rättigheter alltid finns med när vi utreder och beslutar om du har rätt till en ersättning.

Lagändringar för socialförsäkringen från årsskiftet

Lagändringar för socialförsäkringen från årsskiftet – Försäkringskassan

27 dec. 2022 — Från och med 1 januari 2023 träder nya lagar i kraft som rör socialförsäkringen. … Nya regler inom assistansersättning.

Från och med 1 januari 2023 träder nya lagar i kraft som rör socialförsäkringen. Här finns en sammanställning av de nya lagarna samt de förlängda undantagsbestämmelser som infördes med anledning av pandemin.

Om Försäkringskassan

Om Försäkringskassan – Försäkringskassan

Om vårt uppdrag, dom lagar och regler som styr vårt arbete, våra publikationer, vår forskning, statistik och analys, lediga jobb, årsredovisningar, …

Här kan du läsa mer om Försäkringskassan. Om vårt uppdrag, dom lagar och regler som styr vårt arbete, våra publikationer, vår forskning, statistik och analys, lediga jobb, årsredovisningar, inköp och upphandlingar.

Nya lagar inom sjukförsäkringen – Försäkringskassan

20 dec. 2021 — Dessa regler blir nu lag under 2022. Det innebär att den som inte kan jobba i väntan på exempelvis en försenad operation eller …

Vid årsskiftet träder en rad nya lagar i kraft som ger försäkrade mer pengar i stöd. Bland annat höjs taket i sjukpenningen och garantinivån för sjukersättning höjs.

Förändringar i lagstiftningen för sjukförsäkringen från den 1 …

Förändringar i lag­stiftningen för sjuk­försäkringen från den 1 september 2022 – Försäkringskassan

18 aug. 2022 — Det betyder att Försäkringskassan vid ett beslut om att inte bevilja sjukpenning vid bedömningen mot normalt förekommande arbete ska ange en …

Den 1 september träder två lagändringar i kraft för sjukförsäkringen. Den ena berör bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp för sjukpenning och den andra särskilda regler för äldre inom sjukersättning.

Försäkrad i Sverige – Försäkringskassan

22 sep. 2022 — … från Försäkringskassan men inte för alla. Här hittar du de lagar och regler som vi använder för att bedöma om du är försäkrad i Sverige.

Att vara försäkrad i Sverige betyder att du omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet och han ha rätt till olika typer av ersättningar. En del av ersättningarna baseras på bosättning och andra på arbete.

Socialförsäkringsbalk (2010:110) – Riksdagen

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Svensk författningssamling 2010:2010:110 t.o.m. SFS 2022:1857 – Riksdagen

– sjuklön eller sådan ersättning från Försäkringskassan som avses i 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Förmånstiden. 6 § Graviditetspenning vid nedsatt …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Lag (1991:1047) om sjuklön Svensk författningssamling 1991:1991:1047 t.o.m. SFS 2022:76 – Riksdagen

Lag (2004:788). Anmälnings- och uppgiftsskyldighet för arbetsgivare. 12 § Arbetsgivaren ska till Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som har gett arbetstagare …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Keywords: försäkringskassan lagar och regler