Arbetslöshet arbetsförmedlingen

Statistik om arbetslöshet och arbetssökande

Statistik om arbetslöshet och arbetssökande – Arbetsförmedlingen

Samma period för ungdomar 18–24 år · 7,7% – totalt 38 900. var inskrivna som …

Statistik över arbetslöshet i Sverige, tid utan arbete, antal arbetslösa och nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen 2022.

Sök statistik – Arbetsförmedlingen

Vi uppdaterar statistik från vår verksamhet vecko- och månadsvis. I sökverktygen för veckostatistik och månadsstatistik kan du själv söka och filtrera …

Sök i vår verksamhetsstatistik som uppdateras vecko- och månadsvis.

När du blir arbetslös – Arbetsförmedlingen

Du kan skriva in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag på vår webbplats med e-legitimation. Kontakta din a-kassa och ansök om ersättning.

Så här kan din kontakt med Arbetsförmedlingen se ut under tiden du är arbetslös. Vanligtvis sker kontakten via webben eller telefon.

Arbetslös – vad händer nu? – Arbetsförmedlingen

Stöd du kan få när du söker jobb, förbereder dig för arbete och är på jobbet.

Skriv in dig – Arbetsförmedlingen

Skriv in dig på arbetsformedlingen.se din första arbetslösa dag. Ansök om a-kassa direkt och boka planeringssamtal med arbetsförmedlare.

Arbetsmarknadsprognos 2020-2021 – Arbetsförmedlingen

År 2020 och 2021 beräknas antalet inskrivna arbetslösa till i genomsnitt 490000 respektive 580 000 personer. Det motsvarar arbetslöshetsnivåer på 9,4 respektive …

Skillnaden mellan Arbetsförmedlingens och SCB:s statistik

Skillnaden mellan Arbetsförmedlingens och SCB:s statistik – Arbetsförmedlingen

SCB:s statistik är Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik, som ofta jämförs …

Tidigare statistik – Arbetsförmedlingen

Arbetssökande · Arbetssökande 1996–2023-01 · Inskrivna arbetslösa, tid utan arbete …

Arbetslöshet – Ekonomifakta

arbetsmarknaden via Arbetsförmedlingens statistik. · öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd hos Arbetsförmedlingen den senaste månaden.

Arbetslösheten uppgick till 7,6 procent i januari mätt enligt AKU. Säsongsrensat var den 7,3 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 422 000 personer, mätt enligt AKU. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var arbetslösheten 6,5 procent i januari 2023.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Antalet arbetslösa var 422 000 och arbetslöshetstalet var 7,6 procent. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 34 000 till 122 000. Säsongrensade och utjämnade …

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om de…

Keywords: arbetslöshet arbetsförmedlingen